DREVENÉ
CERKVY
Úvodná stránka Drevené kostolíky v okolí Svidníka Drevené kostolíky v okolí Bardejova Drevené kostolíky v okolí Sniny

P O Č A S I E
iMeteo.sk KDC

Rusíni

     Karpatskí Rusíni,starobylý horský národ žijúci v samom srdci Európy pozdĺž severných a južných svahov Karpát. V súčasnosti je v štádiu vymierania. Pre podobnosť osudov s mnohými inými národmi sveta žijúcimi v geostratégických zónach planéty napr. pyrenejskými Baskami, Kurdami, Kosovčanmi, či Tibeťanmi, nazývajú nás Kurdami strednej Európy. Našu rusínsku vlasť nazývajú aj karpatský Tibet, pre svoj vzťah k duchovnu, tradičný konzervativizmus a aj pre použitie identických asimilačných postupov.
     Vo veľmi geomorfologicky členitom a chudobnom kraji s hlbokými lesmi sú výnimočné 250-300 ročné drevené cerkvy, originálna ikonografi a, cirkevný spev (karpatské prostopinije), zvyky a folklór nepredstaviteľnej kultúrnej hodnoty. Tu sa láska k Bohu a Cirkvi bytostne prežívala. Dodnes sa zachovala mystičnosť obradu a tradícií, ktoré sú oslabované neustálymi zmenami a reformami zo strany predstaviteľov Gréckokatolíckej cirkvi. Väčšiu úctu k cirkevnoslovanským tradíciám tu prechováva Pravoslávna cirkev na Slovensku.
     Na jednotlivé životné osudy Rusnákov, ako sa sami identifi kujeme, negatívne vplývali zložité spoločensko-politické pohyby a strety latinskej a byzantskej kresťanskej tradície i dvoch krutých svetových vojen. Najtragickejší dopad na zachovanie národnej identity Rusínov mal predovšetkým stalinský totalitný režim. V druhej polovici 20. storočia boli karpatskí Rusíni okrem Juhoslávie absolútnym tabu „ostbloku“. Prekvapujúco aj Vatikán dnes k nám pristupuje identicky. Sme učebnicový príklad na štúdium antihumanných až apokalyptických metód 20. storočia proti „nežiaducim“ etnickým minoritám.
     Riadiac sa krédom - pokorným bude patriť svet - vo svojich dejinách sústavne hľadáme harmóniu vo vzťahoch a kresťanskú lásku k blížnemu. Pravdepodobne preto sme vždy lojálni voči štátu i majorite, ku ktorej v tej alebo onej dobe patríme. A na oltár pokoja dnes obetúvame aj svoju národnú identitu.
     V chrámoch je zakódovaná obdivuhodná kreativita a umelecké schopnosti karpatského národa s tragickým osudom z prostredia ktorého sa vygeneroval jeden z najvýznamnejších svetových predstaviteľov umenia 20. storočia kráľ popartu - Andy Warhol (USA).
     Kontinuita autentických byzantských náboženských tradícií a kultúry je najvýznamnejším prvkom identity karpatského národa. Mnohým konformným a nacionálnym politikom, historikom, etnografom, lingvistom a dokonca aj cirkevným predstaviteľom v minulosti ale aj dnes existencia Rusínov, žiaľ, prekáža.
     Dúfam, že turistický informátor i návšteva karpatských drevených cerkví Vás záujme natoľko, že budete osobne propagovať návštevu virtuálnej Lemkoviny. Stanete sa poslami Marky Rutenorum a pomôžete zvyšovať turistický záujem o karpatský kraj i pozdvihnutie ubitého sebavedomia jeho obyvateľov.
     Hlavným cieľom projektu KDC je presadiť sa na svetovom turistickom trhu. Práve záujem euroturistov môže priniesť pracovnú príležitosť do menej známych a chudobných oblastí východnej hranice Európskej únie a možno aj pomôcť revitalizovať a zachovať jedinečnú karpatskú identitu. K tomu prosíme o pomoc Hospoda Boha, ľudí dobrej vôle a pozitívnych energií.
Dnes je 22.07.2024

FAMILY PENSION

web album

MICHAL KOSŤ

MICHAL KOSŤ

Ubytovanie Ubytovanie Ubytovanie Šariš Online magazín o horách
© KDC, 2008-2020
webdesign Binder:abinder@azet.sk