DREVENÉ
CERKVY
Úvodná stránka Drevené kostolíky v okolí Svidníka Drevené kostolíky v okolí Bardejova Drevené kostolíky v okolí Sniny

P O Č A S I E
iMeteo.sk KDC

Aktivity/Blahoditeľstvo

     Nezisková organizácia Drevené chrámy pod Duklou udelila počas 10 rokov činnosti štyri tituly BLAHODITEĽ ( ten kto koná pre spoločenské blaho) ako ocenenie mimoriadnych zásluh pri pomoci dreveným cerkvam(kostolíkom) a regiónu pod Duklou
Na slávnostných obradoch nezisková organizácia DREVENÉ CHRÁMY POD DUKLOU udeľuje:
1. Čestný titul BLAHODITEĽ karpatských drevených cerkví, za mimoriadne zásluhy pri pomoci naplneniu cieľov organizácie.
2. Čestný titul DOBRODITEĽ – za významnú a dlhodobú podporu konkrétnemu chrámu resp. n.o. bol udelený iba jeden krát a to: Ladislavovi Gogorovi, podnikateľovi z okresu Svidník, ktorý ako rodák dlhodobo materiálne a finančne podporoval cirkevnú obec a chrám v Miroli.
3. Poďakovania n.o. sa pravidelne udeľujú aktívnym jednotlivcom, organizátorom, prispievateľom, ktorí pomohli priložiť ruky, um, svoje materiálne resp. finančné prostriedky k záchrane karpatských svätyň.

1. titul BLAHODITEĽ, udelený v Dobroslave 6.12.2000 pri III. ktitorstve
     Prof. MUDr. Pavel Traubner PhD.(nar.1941 v Ilave), dekan Lekárskej fakulty, prednosta neurologickej klinky fakultnej nemocnice pri Univerzite Komenského, a čestný predseda UZ ŽNO (Ústredný zväz židovských náboženských obci SR) v Bratislava. Ako predseda komisie ProSlovákia mal zásadný podiel na finančnej podpore štátneho fondu kultúry pri záchrane drevených chrámov v okolí Svidníka.

2. titul BLAHODITEĽ, udelený v Dobroslave 6.12.2000 pri III. ktitorstve
      Milan Kňažko (nar.1945 Horné Plachtince okres Veľký Krtiš), ktorý ako minister kultúry SR (1998-2002) zaradil záchranu a obnovu drevených chrámov pod Duklou medzi priority ministerstva a za jeho vlády sa zrealizovala obnova chrámov, ktoré boli vo veľmi vážnom havarijnom stave (Krajné Čierno, Šemetkovce, Dobroslava a Príkra).

3. titul BLAHODITEĽ, udelený v Miroli 1.10.2005 pri V. ktitorstve v Miroli
     PhDr. Alexander Duleba PhD.(nar.1966 vo Svidníku) je svetovo uznávaný politický analytik. Po absolvovaní strednej školy (Gymnázium DH vo Svidníku a v Banskej Štiavnici) študoval v Kyjeve. V súčasnosti je riaditeľ Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku so sídlom v Bratislave a je vedecký pracovník Ústavu politických vied SAV. Už 10 rokov sa aktívne podieľa na činnosti organizácie. SFPA je spoluorganizátor projektu ktitorstva. Je veľký lokalpatriot vždy ochotný pomôcť. Kraj pod Duklou, drevené cerkvy a rusínske tradície sú jeho srdcovou záležitosťou. Má spolu s Magdou Vášáryovou výraznú zásluhu na úspešnosti projektu ktitorstva. Predovšetkým oni dvaja nám otvárajú dvere k významným, dôležitým ľuďom a lobujú doma i vo svete zakarpatské drevené pyramídy posledne označené aj ako siedmy div sveta.“

4. titul BLAHODITEĽ, udelený v Miroli 14.06.2008 pri posviacke chrámu v Miroli
NADÁCIÍ SPP, ako ocenenie zásluh pri záchrane kultúrneho dedičstva - unikátnych karpatských drevených byzantských cerkví (kostolíkov) kraja pod Duklou. Nadácia SPP v roku 2007 čiastkou 3,2 mil. Sk podporila obnovu drevených kostolíkov v Miroli(2,0 mil.), Ladomirová (0,8 mil.) a 300 tisíc Sk Krajné Čierno. Čím významnou mierou prispela k záchrane unikátnych skvostov ľudovej sakrálnej drevenej architektúry pre budúce generácie, ale aj k skvalitneniu ponuky návštevníkom (pútnikom).

.A.Duleba_odovzdavanie_titulu_BLAHODITEĽ_A 1 Preberanie_titulu 2 Prednosta+J.Komornicky+_A.Duleba 3 <Prihovor_A.Dulebu 4
Dnes je 21.02.2024

FAMILY PENSION

web album

MICHAL KOSŤ

MICHAL KOSŤ

Ubytovanie Ubytovanie Ubytovanie Šariš Online magazín o horách
© KDC, 2008-2020
webdesign Binder:abinder@azet.sk